"ДДД Груп – Дезинфекционна станция" ООД

Защита от инсекти, гризачи и складови неприятели

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИ

Мащабни наземни и самолетни обработки срещу комари

Мониторинг на обработваните площи

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ДДД груп дезинфекционна станция“ ООД – гр. Враца започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.073-4907-C01/ 17.07.2020

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Враца, ул. „Черни дрин“ 2, магазин 3

Общ размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 10 000,00 лева

Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.