"ДДД Груп – Дезинфекционна станция" ООД

Защита от инсекти, гризачи и складови неприятели

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИ

Мащабни наземни и самолетни обработки срещу комари

Мониторинг на обработваните площи

Начало

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
/унищожаване на патогенни микроорганизми/

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
/унищожаване на всякакъв вид пълзящи и летящи вредители и насекоми/

ДЕРАТИЗАЦИЯ
/унищожаване на гризачи/

ФУМИГАЦИЯ
/обгазяване обеззаразявена на зърно, складове, силози и др./

ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
/изкупуване, транспорт и съхранение/

МАЩАБНИ НАЗЕМНИ И АВИАЦИОННИ ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КОМАРИ

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИ

СЕСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  • ISO 9001:2008 – система за управление на качеството
  • ISO 14001:2004 – система за управление по отношение на околната среда
  • OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравето и безопасността при работа
  •  БДС EN 16636:2015  - услуги предоставяни от организации, които осъществяват управление, превенция, контрол и мерки срещу вредители.