"ДДД Груп – Дезинфекционна станция" ООД

Защита от инсекти, гризачи и складови неприятели

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИ

Мащабни наземни и самолетни обработки срещу комари

Мониторинг на обработваните площи

СУК

Системи за управление на качеството: