За Фирмата

"ДДД Груп – Дезинфекционна станция" ООД извършва профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обекти от хранително-вкусовата промишленост, обществени сгради, апартаменти, офиси и други с цел унищожаване и свеждане до биологичния минимум на летящи и пълзящи инсекти, гризачи и складови неприятели. Имаме възможност за мащабни наземни и самолетни обработки на Общини срещу комари.

Дружеството е регистрирано в Министерството на здравеопазването и притежава всички необходими удостоверения за правоспособност на изпълнителите и ръководителите на дейността.

Персоналът на фирмата е изграден изцяло от квалифицирани специалисти гарантиращи коректно отношение към своите клиенти, подплатено с професионализъм и грижа за поддържане на високо ниво на хигиена в обслужваните обекти.

Използваните препарати са с ниска токсичност и висока ефективност, не замърсяващи околната среда и не застрашаващи здравето на хора. Всеки препарат е придружен със сертификат и санитарно разрешително. Дружеството притежава и е внедрило системи за управление на качеството EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 - сертифицирани от ICR Bulgaria Ltd. и е член на Българската Асоциация на Пест Контрол Операторите  /БАПКО/.

Фирмата извършва мониторинг по епидемиологичното състояние на обекта за вземане на адекватни и бързи мерки при развитие на популации вредители, също така и предоставя консултации по санитарно-хигиенното състояние на обекта.

Вид дейност:

Дезинфекция - унищожаване на патогенни микроорганизми

Дезинсекция - унищожаване на битови и летящи инсекти

Дератизация - унищожаване на вредни гризачи

Дезинфекция - извършва се чрез  опръскване с воден разтвор на широкоспектърен дезинфектант.

Дезинсекция - унищожаване на вредители в дома и офиса /пълзящи и летящи инсекти/, в завединия за обществено храненене, контрол на вредителите в предприятия, болници, детски градини и обществени сгради, мащабни обработки на Общини срещу комари и тревни площи против кърлежи.

Дератизация - Обработка за гризачи в помещения. Обработка за гризачи на открити площи.

Дружеството робти съвместно с авиационен оператор СД ”Димитров, Иванов – ЕР Мизия-сия” и има възможност в кратки срокове да организира авиационно третиране на големи площи срещу комари.

Мониторинг на обработваните площи.

-  служителите на фирмата извършват еднократни обработки по домовете и офисите срещу хлебарки, бълхи, дървеници, мухи и гризачи.

-  фирмата сключва договори за абонаментно третиране срещу всички видове летящи и пълзящи инсекти, както и срещу гризачи.

След извършването на обработката служител на фирмата издава документ потвърждаващ извършените мероприятия съгласно НАРЕДБА № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации издадена от МЗ, обн., ДВ, бр. 12 от 04.02.2005 г.

“ДДД Груп Дезинфекционна станция” ООД е специализирана изцяло в сферата на Пест Контрола и поддържа много и разнообразни обекти, като: общини, мандри, мелници, хлебозаводи, хранителни магазини, училища, детски градини, фитнес зали, болници и др. 

Доказателство за степента на ефективност от нашите дейности са приложените референции и препоръки от наши контрагенти.

Като гаранция за качество и ефективност прилагам сертификати за внедрени системи за управление на качеството по европейски стандарти  EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.